CV KNUT OMHOLT

CV KNUT OMHOLT

 

Utdannelse

Kunstterapi

- Eksaminert kunstterapeut, Institut for Kunstterapi, Danmark.

- Grunnutdanning i psykodrama, Norsk Psykodrama Institutt, Oslo.

 

Kunstfag

- Billedkunstfag, Asker kunstfagskole, Asker og Rudolf Steinerhøyskolen, Oslo.

- Fortelling, drama/teater og video, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo.

 

Natur- og samfunnsfag

- Cand. agric. og dr. scient., Norges landbrukshøgskole, Ås.

 

Yrkeserfaring

- Egen virksomhet innen kunstterapi, undervisning og fortelling.

- Mange års erfaring fra høgskole og universitet, med undervisning, forskning og utredning innen

pedagogikk, organisasjon og ledelse;

førsteamanuensis i pedagogikk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås, siden 2006.

Utmerkelser

- Norges landbrukshøgskoles pris for pedagogisk virksomhet, 1993.

- Studentenes pris som beste foreleser ved Norges landbrukshøgskole, vårsemesteret 1993.

Verv

- Medlem av Fagetisk råd, Kunstterapiforeningen i Norge, 2014 -

- Styremedlem i Kunstterapiforeningen i Norge, 2004 –2006.

- Styremedlem i Norsk fortellerforum, 2001-02.

Bøker

- Omholt, K. 2001. Heltens og heltinnens vei. Om å skape i dialog med det mytiske.

Program for pedagogikk, Norges landbrukshøgskole.

Boken handler om hvordan vi kan hente inspirasjon fra motiv i eventyr til personlig utvikling og skapende arbeid.

 

- Omholt, K. & J. G. Nesse 1992. Mennesker, organisasjon og ledelse. Universitetsforlaget, Oslo.

Boken er en lærebok som gir grunnleggende innføring i organisasjon, ledelse og personalledelse.

 

Utvalgte artikler og presentasjoner siste fem år

 

- Omholt, Knut, 2018.

An Arts-Based Research Approach to Transcend Boundaries.

Conference of the Nordic Educational Research Association, Oslo.

 

- Omholt, Knut, 2018.

Inviting the 13. Element. Workshop, Conference of the European Teacher Education Network, Rotterdam.

 

- Omholt, Knut, 2018.

Art Therapy with University Students. Presentation, Conference Act-Belong-Commit:

Together for Mental Health, Oslo.

 

- Omholt, Knut, 2017.

The Twelve and Thirteen Plates – Exploring ‘Traditions in Transition.’ Workshop,

Conference of the European Consortium for Art Therapies Education, Krakow.

 

- Omholt, Knut, 2017.

Kunst som terapi. Helsesøstre (2), s.16-20.

 

- Omholt, Knut, 2017.

Fokusorientert kunstterapi. Rubin (2) s.16-19.

 

- Omholt, Knut, 2017.

Arts-Based Learning for Mental Health Challenges. Presentation, Conference of the Nordic Educational Research

Association (NERA), Copenhagen.

 

- Omholt, Knut, 2017.

Dialogues with Material Conditions. Presentation, Conference of the Nordic Educational Research Association,

Copenhagen.

 

- Ettung, Grethe, 2017.

Kunstterapi med studenter - Intervju med Knut Omholt. Sinn og Samfunn, nr.2, s. 14-15.

 

- Omholt, Knut, 2017.

Eventyrs handling og symboler som ledetråd i veiledning. I M.S. Jensen, T.J. Karlsen og G. Luthen (red.): Veiledning

og oppdagelse. Gyldendal Norsk Forlag, kap. 7, s. 141-162.

- Omholt, Knut, 2017.

Fotografi som terapi til å kunne se omgivelsene. Rubin, nr. 1, s. 20-23.

- Omholt, Knut, 2017.

Kunstterapi med studenter som har psykiske plager. Prosjektrapport, extrastiftelsen.no: Extrastiftelsens

prosjektbibliotek.

 

- Omholt, Knut, 2017.

Rom for helhet. Rubin, nr. 1, s. 6-9.

 

- Omholt, Knut, 2016.

Embodied eyes - Nordisk kunstterapiseminar. Rubin, nr. 2, s. 26-29.

 

- Omholt, Knut, 2016.

Photography as a Therapy of Vision. Presentation & workshop, Nordic Art Therapy Seminar, Helsinki.

 

- Omholt, Knut, 2016.

Sosial og emosjonell læring - Med maske som metode. Bedre Skole, nr. 1, s. 74-78.

- Omholt, Knut, 2014.

Art Therapy and Our Relationship to the Environment. Workshop, Nordic Seminar in the Creative Arts Therapies,

Sandefjord.

 

- Omholt, Knut, 2014.

Education for Sustainable Development between Enframing and Poiesis. Presentation, Congress of the Nordic

Educational Research Association (NERA), Lillehammer.

 

- Omholt, Knut, 2014.

Handsfree? Poster, Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Lillehammer.

 

- Omholt, Knut, 2014.

Kunstterapi i sirkulasjon med omgivelsene. Rubin, nr. 1, s. 14-17.

- Omholt, Knut, 2014.

Relational Aesthetics and Education for Sustainable Development. In C.P. Constantinou, N. Papadouris, A.,

Hadjigeorgiou (eds.): Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning,

Proceedings of the ESERA 2013 Conference.