KUNSTTERAPI MED UNGE FLYKTNINGER

 

 

 

Siden 2011 har jeg arbeidet på Mysen Transittmottak med enslige mindreårige flyktninger.

 

Mitt fokus har vært å skulle gi trygghet og identitet, samt skape håp for en ny fremtid.

 

Det at elevene skaper sammen gir en opplevelse av fellesskap som de tar med seg videre i sitt liv.

 

Jeg bruker trommespill og navnelek for å binde sammen gruppen og å lære hverandres navn.

 

Vi bruker kroppslig lek, de trekker et plastdyr som skal være deres beste venn,

 

så forbinder de seg med kjente sider av sitt liv.

 

Vi bruker maling og leire, så skaper de en ny verden for sin beste venn, plastdyret, (som symbolsk sett er dem selv).

 

Etter dette går de i fordypning, og alt ut fra gruppens sammensetning og språkkunnskaper kan de fortelle og dele.

 

Vi fotograferer arbeidene for å gi identitet med arbeidet. Bildene henges så opp rundtomkring på mottaket.

 

 

KUNSTTERAPI MED ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

 

 

"Ny trygghet gjennom kropp og bilder og fellesopplevelse"