KUNSTTERAPI GIR DEG MULIGHET TIL

Å FÅ KONTAKT MED OG UTTRYKKE ERFARINGER OG FORESTILLINGER

DU IKKE UTEN VIDERE KAN SETTE ORD PÅ.


GJENNOM DET BILLEDLIGE KAN DU BEGYNNE Å VERBALISERE OG BLI BEVISST MENINGEN MED DET DU SANSER, FØLER OG TENKER.


BILDENE KAN BLI TIL GJENNOM TEGNING, MALING, FORMING, BEVEGELSE, LYD ELLER POETISK TEKST. 

NYERE NEVROVITENSKAP

UNDERBYGGER VERDIEN AV Å KOMBINERE 

BILLEDLIGE UTTRYKK   OG VERBAL BEARBEIDING.


BRUK AV KREATIVE MEDIER OG SAMTALE MED ORD AKTIVISERER HVER SINE DELER AV PSYKEN OG DANNER SAMMEN EN HELHETLIG TILNÆRMING.


PSYKISKE UTFORDRINGER KAN VÆRE

TEGN PÅ AT EN HAR SPORET AV FRA

SIN NATURLIGE  VEI I LIVET.

VED Å TRE MER I FORBINDELSE MED SITT INDRE, ER DET MULIG Å KOMME VIDERE.

VI RETTER OSS MOT DEPRESJON, ANGST, TRAUMER, RELASJONSPROBLEMER

OG MANGEL PÅ MENING.


MÅLET ER Å MOBILISERE

DINE EGNE HELENDE KREFTER

GJENNOM DE SKAPENDE PROSESSER.