CV KNUT OMHOLT


Utdannelse

    Kunstterapi

    - Eksaminert kunstterapeut, Institut for Kunstterapi, Danmark.

    - Grunnutdanning i psykodrama, Norsk Psykodrama Institutt, Oslo. 


    Kunstfag

    - Billedkunstfag, Asker kunstfagskole, Asker og Rudolf Steinerhøyskolen, Oslo.

    - Fortelling, drama/teater og video, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo.


    Natur- og samfunnsfag

    - Cand. agric. og dr. scient., Norges landbrukshøgskole, Ås.


Yrkeserfaring

    - Egen virksomhet innen kunstterapi, undervisning og fortelling.

    - Mange års erfaring fra høgskole og universitet, med undervisning, forskning og utredning innen       

    pedagogikk, organisasjon og ledelse;

    førsteamanuensis i pedagogikk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås, siden 2006.

 

Utmerkelser

    - Norges landbrukshøgskoles pris for pedagogisk virksomhet, 1993.

    - Studentenes pris som beste foreleser ved Norges landbrukshøgskole, vårsemesteret 1993.

 

Verv

    - Medlem av Fagetisk råd, Kunstterapiforeningen i Norge, 2014 -

    - Styremedlem i Kunstterapiforeningen i Norge, 2004 –2006.

    - Styremedlem i Norsk fortellerforum, 2001-02.

 

Bøker

    - Omholt, K. 2001. Heltens og heltinnens vei. Om å skape i dialog med det mytiske.

    Program for pedagogikk, Norges landbrukshøgskole.

    Boken handler om hvordan vi kan hente inspirasjon fra motiv i eventyr til personlig utvikling og skapende arbeid.


    - Omholt, K. & J. G. Nesse 1992. Mennesker, organisasjon og ledelse. Universitetsforlaget, Oslo.

    Boken er en lærebok som gir grunnleggende innføring i organisasjon, ledelse og personalledelse.


Utvalgte artikler og presentasjoner siste fem år


    - Omholt, Knut, 2018.

    An Arts-Based Research Approach to Transcend Boundaries.

    Conference of the Nordic Educational Research Association, Oslo.


    - Omholt, Knut, 2018.

    Inviting the 13. Element. Workshop, Conference of the European Teacher Education Network, Rotterdam.


    - Omholt, Knut, 2018.

    Art Therapy with University Students. Presentation, Conference Act-Belong-Commit:

    Together for Mental Health, Oslo.


    - Omholt, Knut, 2017.

     The Twelve and Thirteen Plates – Exploring ‘Traditions in Transition.’ Workshop,

     Conference of the European Consortium for Art Therapies Education, Krakow.


    - Omholt, Knut, 2017.

     Kunst som terapi. Helsesøstre (2), s.16-20.


    - Omholt, Knut, 2017.

     Fokusorientert kunstterapi. Rubin (2) s.16-19.


    - Omholt, Knut, 2017.

    Arts-Based Learning for Mental Health Challenges. Presentation, Conference of the Nordic Educational Research       

    Association (NERA), Copenhagen.


    - Omholt, Knut, 2017.

    Dialogues with Material Conditions. Presentation, Conference of the Nordic Educational Research Association,         

    Copenhagen.


    - Ettung, Grethe, 2017.

    Kunstterapi med studenter - Intervju med Knut Omholt. Sinn og Samfunn, nr.2, s. 14-15.


    - Omholt, Knut, 2017.

    Eventyrs handling og symboler som ledetråd i veiledning. I M.S. Jensen, T.J. Karlsen og G. Luthen (red.): Veiledning     

    og oppdagelse. Gyldendal Norsk Forlag, kap. 7, s. 141-162.

 

    - Omholt, Knut, 2017.

    Fotografi som terapi til å kunne se omgivelsene. Rubin, nr. 1, s. 20-23.

 

    - Omholt, Knut, 2017.

    Kunstterapi med studenter som har psykiske plager. Prosjektrapport, extrastiftelsen.no: Extrastiftelsens   

    prosjektbibliotek.


    - Omholt, Knut, 2017.

    Rom for helhet. Rubin, nr. 1, s. 6-9.


    - Omholt, Knut, 2016.

    Embodied eyes - Nordisk kunstterapiseminar. Rubin, nr. 2, s. 26-29.


    - Omholt, Knut, 2016.

    Photography as a Therapy of Vision. Presentation & workshop, Nordic Art Therapy Seminar, Helsinki.


    - Omholt, Knut, 2016.

    Sosial og emosjonell læring - Med maske som metode. Bedre Skole, nr. 1, s. 74-78.

 

    - Omholt, Knut, 2014.

    Art Therapy and Our Relationship to the Environment. Workshop, Nordic Seminar in the Creative Arts Therapies,   

    Sandefjord.


    - Omholt, Knut, 2014.

    Education for Sustainable Development between Enframing and Poiesis. Presentation, Congress of the Nordic 

    Educational Research Association (NERA), Lillehammer.


    - Omholt, Knut, 2014.

    Handsfree? Poster, Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Lillehammer.


    - Omholt, Knut, 2014.

    Kunstterapi i sirkulasjon med omgivelsene. Rubin, nr. 1, s. 14-17.

 

    - Omholt, Knut, 2014.

    Relational Aesthetics and Education for Sustainable Development. In C.P. Constantinou, N. Papadouris, A.,     

    Hadjigeorgiou (eds.): Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning, 

    Proceedings of the ESERA 2013 Conference.