Kunstterapeut


Knut Omholt, mail: knut.omholt@online.no, mobil: 97 59 22 52


Postadresse: Skogveien 38, 1433 ÅS


Verkstedadresser:

- Drøbakveien 6, D6, Ås


2. etasje i borteste inngang