VI TILBYR OGSÅ MALEKURSET: "MAL DITT EVENTYR".

Dette er for barn og ungdom. Vi tar utgangspunkt i eventyr som barna har et forhold til. Så maler de ut fra dette og barna skaper sin egen historie.

Ut fra dette får vi temaer og problemstillinger som barna synes er spennende og som vi, hvis det skaper seg slik, kan arbeide videre med.


Grupper på 6 personer er best.