Introduksjon til kunstterapi -"SKATTENS NØKKEL"


Vårt forsvarsmønster kan ha blitt til så langt tilbake at vi ikke husker hvorfor og hvordan.

Kanskje er forsvaret ikke lenger til noen hjelp, men sliter oss ut.


Denne introduksjonen er bygget på Carl Gustav Jungs filosofi og noen metoder fra David Rosen.


Vi finner måter til å forholde oss annerledes til deler av psyken som ikke fungerer til vårt eget beste. Vi er ute etter å finne frem til det som  gir oss glede og interesse.


Dypest sett handler dette om vårt skammønster, som er dannet ut fra avvisninger vi har opplevd.

Vi har laget et forsvar for å unngå å oppleve avvisning igjen.


Dette er en sesjon på 1 1/2  time.